Een goede probleemanalyse leidt tot creatieve en effectieve oplossingen! Hanteer design thinking als methodiek voor het oplossen van complexe problemen binnen je organisatie. Vertaal je uitdaging snel in een waardevol concept en zet design thinking in tijdens je innovation sprint!

De oplossing van jouw problemen ligt bij Design Thinking. Samen doorlopen we de 7 fases en realiseren wij een concept dat meerwaarde voor je klanten biedt. Zie onderstaande infographic voor een goed overzicht van deze 9 stappen:

Analyseer goed en snel je problemen!

Wil jij in korte tijd waarde creëren voor je klanten door vernieuwend te zijn? Laat hier geen jarenlange processen overheen gaan. Jij kunt in rap tempo je probleem of uitdaging vertalen naar een bruikbaar concept. Door een goede probleemanalyse tijdens de eerste innovatiesprint ben je direct op de goede weg. Onze regisseurs hanteren design thinking, omdat deze creatieve methodiek snel problemen oplost of nieuwe producten en diensten ontwikkelt. Je creëert snel en goed waarde voor de klant door de combinatie van vaardigheden rationaliteit, empathie en creativiteit in te zetten. Stimuleer out-of-the-box denken en genereer verrassende ideeën. Wij stellen de juiste vragen, zodat jij nieuwe aspecten ontdekt. Blijf niet malen met gecompliceerde vraagstukken, maar trek een sprint!

Ga effectief te werk met Innovation Sprints

Wil jij snel innoveren? Onze unieke methodiek is gebaseerd op een combinatie van verschillende methodes (waaronder Design Thinking) waar wij de beste learnings hebben uitgehaald. Jij kunt snel en effectief te werk gaan. Wij van Creatieve Koppen bieden je Innovation Sprints waarin je in korte tijd tot verrassende en waardevolle concepten komt. Door met een klein kernteam zeer betrokken bij elkaar te zitten, doorlopen jullie de verschillende fases: problem finding, solution finding en conceptontwikkeling. Zo kan een driedaagse, vijfdaagse of 10-daagse Sprint je stimuleren om met je team in een week te werken aan innovatie en weet je zeker dat je geen fase over slaat. Een sprint duurt 2 tot 4 weken doorlooptijd. Gedurende dit proces zijn je doelgroep en stakeholders op de hoogte en valideer je continu de gemaakte resultaten. Overtref jezelf en neem de juiste stappen richting innovatie!

Doorloop het Innovation Sprint proces

Heb jij het ‘probleem’ al gevonden? De eerste stap van het Innovation Sprint proces is cruciaal voor een succesvolle innovatie: hierop zijn de vervolgstappen gebaseerd. Vervolgens zorgt solution finding voor het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën die binnen de kaders van de opdracht vallen. Uit alle ideeën selecteren we samen de beste. Solution building geeft een duidelijk beeld van de geselecteerde concepten. De laatste stap binnen het proces is validation: stakeholders valideren het eindresultaat en de eindgebruikers geven feedback. Aan het einde van deze dag is je concept klaar voor een proof of concept of kan dit door naar de business case!

Wat is het initiële idee?

Achterhaal het oorspronkelijke idee of het complexe probleem. Design thinking werpt zijn vruchten af tijdens de innovation sprints. De eerste fase van de sprint: problem finding. Om dit te bewerkstelligen zitten opdrachtgevers, eindgebruikers en experts bij elkaar voor een kick-off en research met interviews omtrent jouw probleem of uitdaging. Door vervolgens een dialoog te houden, kan een heldere en duidelijke problem statement worden geformuleerd. Dit statement fungeert als de basis voor je innovatie. Welke uitdaging ga jij aan?

Genereer vindingrijke ideeën met design thinking

Ontdek verrassende resultaten! Er leiden meerdere wegen naar Rome: wellicht ontdek jij nog betere oplossingen voor je probleem. Houd niet direct vast aan je geformuleerde problem statement, maar kijk verder dan je neus lang is. Door interactieve, enerverende sessies, geregisseerd door onze Creatieve Koppen, genereer je met je team minimaal 300 ideeën. Uit deze ideeën kan een nog creatievere en slimmere route voortkomen. Creëer een creatieve mindset en realiseer goede ideeën!

Selecteer de beste ideeën

Welk idee is volgens jou de moeite waard? Nadat het kernteam de hersens heeft gekraakt en haar creativiteit heeft geuit in 300 ideeën, kijken we naar de waarde. Welke ideeën zijn lonend voor een succesvol concept? Analyseer, groepeer, voorselecteer én selecteer je ideeën. Werk de 3 ideeën uit die het waard zijn te ontwikkelen tot een concept ofwel solution canvassen. Welke meerwaarde biedt dit concept voor je bedrijf?

Overtuig de opdrachtgever

Tijd voor concepting! Hierbij is het van belang dat je solution canvassen goed zijn uitgewerkt. Dit kan door een basis prototype, een clickable demo of een sketch design te realiseren. Hierbij ontvang je de hulp van een professionele designer. Samen zorgen we ervoor dat de concepten concreet en helder kunnen worden voorgelegd aan de opdrachtgever!

Een lonend concept en een succesvol resultaat

Go or no-go? Jouw opdrachtgever of eindgebruiker kan op basis van je solution canvassen een welgevormde go of no-go geven. Hierbij gaat één van de solutions door naar de experimentfase. De presentatie van je final solutions leidt tot de keuze voor je innovatie ofwel je fantastische resultaat!

Wij sprinten met je mee

Snel handelen, veel ideeën genereren en uiteindelijk een medaille krijgen ofwel met een waardevol concept over de finish gaan! Wij van Creatieve Koppen trekken graag een sprintje met je mee in je innovatieproces. Samen zorgen we ervoor dat de waarde en haalbaarheid van je concept snel is achterhaald, zodat je geen loze investeringen doet. Wij zetten verschillende innovation tools in als één methode en hanteren hierbij de beste profiling methodiek!

Realiseer de beste resultaten met onze tips voor design thinking:

    1. Durf los te laten: stap uit je comfort zone en durf verder te kijken dan je neus lang is. Stel jezelf open om out-of-the-box te denken.
    2. Houd de aandacht erbij: zorg dat ieder persoon zich puur richt op design thinking en niet (vaak) gestoord wordt door een rinkelende telefoon.
    3. Beperk je niet tot grenzen: baken niet te veel af, maar verzamel zoveel mogelijk input en bepaal later welke ideeën mogelijk zijn en of er combinaties mogelijk zijn.

Design thinking: get out of the box!

Verhoog je innovatie succes ratio en doorloop je innovation sprint met design thinking. Jij creëert een waardevol concept, wij faciliteren de sprints!