De naam die wij dragen is Creatieve Koppen. Dat kan suggereren dat wij de creatieve koppen zijn, maar dit is niet per definitie zo. Wij regisseren het proces om te komen tot het beste resultaat en maken hier heel efficiënt gebruik van de interne creatieve koppen en de externe creatieve koppen van onze opdrachtgevers. In de loop der jaren zijn we meer en minder innovatief geweest. Dit jaar steken we ongeveer 20% van onze tijd en 20% van ons budget in innovatie. Niet omdat het moet, want de organisatie draait gezond. We doen dit om de komende jaren te voeden en het is gewoon gaaf om echt nieuwe dingen aan de wereld toe te voegen.

Wanneer waren we innovatief en wanneer niet zo

We bestaan nu bijna 7 jaar. De eerste 2 à 3 jaar waren we innovatiever dan de middelste 2 à 3 jaar. Dit komt puur door de opbouw van de organisatie. We deden mooie opdrachten en we waren vooral gericht het ontwikkelen en stabiel houden van de productiekwaliteit. Dit lukte ons wel maar kostte ons wel al onze capaciteit. Er blijft dan te weinig ruimte over om te innoveren. Ja, verbeteren van producten en processen gebeurde wel maar dat noemen we geen innovatie. Het waren steeds kleine verbeteringen.

Wat is er veranderd

Het type mens is veranderd. We hebben de cultuur veranderd door een ander type mens aan te nemen. We zijn mensen gaan aannemen die een andere houding hebben. Daarbij selecteren we niet alleen op skills maar ook op nieuwsgierigheid en gretigheid om zaken te verbeteren. We hebben duidelijke kernwaardes en deze passen we toe in de sollicitatieprocedure. Zo nemen we mensen aan die helpen de juiste cultuur te bouwen.

Waar we voor moeten waken

Sommige mensen moeten we remmen in het vernieuwen. We besteden steeds meer tijd aan de onboarding van nieuwe mensen. Ze zijn aangenomen om een verschil te maken. Sommige hoeven we alleen nog even een zetje te geven en anderen moeten we afremmen. We hebben namelijk ook onze manier van werken zodat onze productie (leveren van onze diensten aan onze klanten) door blijft gaan. We kunnen niet alles direct vernieuwen. Voordat we vernieuwen is de regel: begrijp voordat je begrepen wilt worden. Deze uitspraak werkt beide kanten op. Als iemand met een nieuw idee komt, probeer dan eerst te begrijpen voordat je gaat oordelen. Dit voorbeeld kan zorgen voor een innovatie-error. Als iemand binnen het bedrijf een vernieuwing ziet is het ook de bedoeling dat die persoon eerst het proces en het product goed begrijpt voordat het vernieuwd kan worden. Dit voorbeeld kan zorgen voor een productie-error. Beide zijn niet wenselijk.

Tip voor organisaties

Begrijp voordat je begrepen wilt worden!

Zeg altijd ja tegen een nieuwe idee. Hoewel je denkt direct op alles een antwoord klaar te hebben is het een goed idee om aan te leren op ieder idee positief te reageren. Doe je best om het idee te begrijpen, hoe absurd het in eerste instantie ook klinkt. Laat de bedenker het idee eerst zelf verder verdiepen. Het echte oordeel kan later geveld worden, maar het te vroeg vermoorden van een idee, vermoordt de cultuur van innovatie.