Noodzaak om te veranderen

In steeds meer organisaties neemt de druk om te innoveren toe. De behoeften van de consument veranderen in een hoog tempo. Technologische- en marktontwikkelingen zijn nauwelijks bij te benen. De noodzaak om te veranderen wordt in veel organisaties gevoeld. Maar hoe zorg je ervoor dat innovatie ook werkelijk tot stand komt? Vaak wordt in eerste instantie veel aandacht besteed aan ideeëngeneratie en productvernieuwing. Het gewenste resultaat is duidelijk, maar daarmee breng je je organisatie nog niet in beweging om continu te innoveren. Innovatie vereist niet alleen structuur, maar evengoed cultuur.

Onderzoek

In de jaarlijks uitkomende Innovatie Monitor* van de Erasmus Universiteit wordt innovatiecultuur als een van de belangrijkste lessen gemeten om te kunnen vernieuwen. Maar wat is een innovatiecultuur? Volgens professor dr. Henk W. Volberda is dat een open en tolerante organisatiecultuur. Deze vorm is ontstaan om te kunnen reageren op snel veranderende omstandigheden. Men is niet bang voor afwijkende meningen. Creativiteit en het aandragen van nieuwe ideeën zijn onderdeel van het personeelsbeleid en worden beloond. Medewerkers zouden zich meer moeten voelen en gedragen als beginnend ondernemer.

Ondernemerschap

Grote bedrijven hebben vaak voldoende ideeën, maar zij innoveren niet omdat een hele hiërarchie aan mensen het eens moet zijn met het nieuwe idee om er uiteindelijk mee aan de slag te gaan. Nieuwe ideeën brengen onzekerheid met zich mee en geven geen garantie tot succes. Mensen zijn geneigd om onzekerheid te elimineren en risico’s te beperken. Dus hoe meer mensen er iets over het idee mogen vinden, hoe groter de kans dat het idee onderweg sneuvelt. In een kleine onderneming zijn er simpelweg minder mensen om risico’s in kaart te brengen. Wil je iets anders? Dan probeer je het toch gewoon zelf op kleine schaal? Fouten maken mag, initiatief wordt beloond en succes gevierd.

Innovatie richten

Als leidinggevende zou je ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe medewerkers die je rekruteert wat van die ondernemende vaardigheden beschikken zoals proactiviteit en verantwoordelijkheid. De uitdaging die je daar hebt, is je als leidinggevende te presenteren met een duidelijke visie en de nieuwe medewerkers voldoende vrijheid en zelfstandigheid te geven. Geef kader en houvast over de ruimte waarbinnen innovaties welkom zijn. Zorg voor een heldere strategie- en innovatie-agenda. Op die manier krijg je gerichte innovatie met medewerkers die het gevoel hebben dat ze ertoe doen en vaker ideeën zullen aandragen.

Vertrouwen

Voor de andere groep medewerkers, diegenen die misschien al wat langer in dienst zijn en op andere vaardigheden zijn aangenomen, geldt een andere aanpak. Aan hen is het belangrijke de juiste tools te bieden om innovatie te faciliteren. Innovatie moet een dagelijks onderdeel van hun werk worden. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld innovatie meenemen in de beoordelingsgesprekken en vertrouwen creëren ipv regels opleggen. Maar ook het aanbieden van opleiding in handige methodieken zoals lean-startup en het business model canvas kan bijdragen de houding en het gedrag van medewerkers te veranderen. Je zult deze medewerkers moeten betrekken in het vieren van geslaagde innovaties. Als fouten maken mag, vier dan ook eens het aantal mislukte pogingen of zet een medewerker die zijn nek uitsteekt in het zonnetje.

Meten is weten

Een van de belangrijkste principes van de lean-startup methode is om altijd tussentijds te meten en leren. Dit principe zou ook onderdeel van het creëren van een innovatiecultuur moeten zijn. Probeer structureel in kaart te brengen hoe innovatief je afdelingen en teams zijn. Op die manier kun je als organisatie bepalen of je nog de juiste mensen en de juiste tools in huis hebt om een innovatieve cultuur te behouden. Zijn er voldoende kansen om naar buiten te kijken? Wordt er geleerd van fouten? Weet iedereen hoe je een idee verder brengt? Innovatieve organisaties zijn flexibele organisaties en kunnen snel een nieuwe vorm aannemen.

Vergeet de klant niet

Tot slot is er nog een belangrijk punt dat niet vergeten mag worden. Cultuur gaat over de mensen in een organisatie, waardoor we geneigd zijn om enkel naar interne factoren te kijken. Maar omdat innovatie een middel is en nooit een einddoel, is het belangrijk nooit de klant uit het oog te verliezen. Een innovatieve cultuur is uiteindelijk bedoeld om de klant beter te kunnen bedienen. Betrek klanten dus vooral om mee te denken, feedback te geven en hun behoeften scherp te krijgen. Bijkomend voordeel is dat veel klanten het hartstikke leuk vinden om als pioneer mee te denken en hun favoriete dienst of product nog beter te maken. Dubbele winst dus!

*Bron: https://www.rsm.nl/inscope/innovation-monitor/