Port of Amsterdam

Aegon: Innovatie Sprint + Strategieontwikkeling

Binnen 7 dagen hebben we een start gemaakt met de generieke waardestrategie van Aegon Schade (2 dagen) en waardeproposities voor specifieke doelgroepen t.b.v. verzekeringsproducten (5 dagen) opgeleverd.

Aegon

Aegon wil klanten in staat stellen om zelfbewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Dit betekent dat zij zich voortdurend inzetten voor financiële bewustwording en ontwikkeling van mensen.

Situatie

De schadeverzekeringen markt is een prijsgedreven en zeer transparante markt. In deze sprint heeft Aegon onder begeleiding van Creatieve Koppen een start gemaakt met een generieke waardestrategie voor Aegon Schade en drie waardepropositie ontwikkeld voor verzekeringsproducten. Met als doel om zich beter te positioneren in de markt.

Note: in verband met geheimhouding kunnen we alleen het proces beschrijven en niet het resultaat.

Resultaat

Voor de waardestrategie zijn we van start gegaan met een SWOT-analyse waarin 50 medewerkers van Aegon met veel enthousiasme hebben meegedaan. Deze heeft het sprint team samengevat in een SWOT en 3 belangrijke richtingen voor succes geformuleerd. Tevens is een start gemaakt met het formuleren van principes die gaan helpen toekomstige keuzes te maken.

Voor de waardeproposities hebben we met een sprintteam 5 stappen doorlopen. Allereerst hebben we interviews gepleegd om te ontdekken welke voordelen en problemen consumenten ervaren bij bepaalde verzekeringen. Vervolgens zijn we de Ideation in gegaan, met behulp van Accept Mission en een fysieke brainstormsessie waarin meer dan 600 ideeën zijn opgehaald. Na een strenge selectie van de ideeën door het kernteam, heeft het kernteam per doelgroep 3 potentiële waardeproposities opgesteld. Een designer heeft deze concept proposities visueel gemaakt in een flyer-format. Deze zijn voorgelegd aan een klantpanel, waarin de meest risicovolle aannames getoetst zijn. Naar aanleiding van de feedback heeft het sprintteam de waardeproposities aangescherpt. En deze vernieuwde versie ter validatie voorgelegd aan het klantpanel. Momenteel worden deze vertaald naar campagnes om daadwerkelijk groei te bewerkstelligen.

Erg gaaf om in korte tijd zulke waardevolle resultaten neer te zetten. Ook Accept Mission is een geweldig tool om snel bruikbare input te verzamelen.

Anjellina Tschi, Aegon

Over Creatieve Koppen

Creatieve Koppen is een innovatiebureau dat gespecialiseerd is in het organiseren en realiseren van innovatie. We leveren consultancy, producten en trainingen.