Big Idea Challenge over verschillende divisies Facilicom

Voor Facilicom Innovatie hebben we het traject begeleid om Innovatieve ideeën op te halen over verschillende divisies heen. De directie wil samenwerking tussen de divisies bevorderen en overlappende innovaties gezamenlijk oppakken. Om te voorkomen dat iedere divisie zelfstandig zaken gaat ontwikkelen.

Facilicom

Facilicom is een familiebedrijf met het hoofdkantoor in Schiedam. In Nederland is het bekend met de merken als GOM schoonhouden, Albron, Trigion, en Incluzio. De naamsbekendheid van de merken is groter dan de naam Facilicom. Facilicom is een van de grootste Nederlandse facilitaire dienstverleners en is werkzaam in verschillende landen.

Situatie

Binnen Facilicom zijn verschillende divisies zoals GOM, Trigion, Incluzio, etc actief. Allemaal zijn ze actief bezig met innovatie. Hoe kunnen we nieuwe diensten aanbieden, hoe kunnen we processen nog efficiënter maken en hoe kunnen we nieuwe marketen bereiken met onze produceten. Iedere divisie is bezig met eigen innovaties. Maandelijks komen de Innovatie Managers vanuit deze divisies bij elkaar en delen hun inzichten en voortgang van innovatieprojecten. De wens ontstond om per divisie het net op te gaan halen over welke trends en welke innovaties de medewerkers zagen dat ontwikkeld moest gaan worden. Wat we in een doorlooptijd van 8 weken hebben gerealiseerd is een Big Idea Challenge per divisie opgebouwd met een SWOT mission i.c.m. een Innovatie vraag…

Project

Team: Samen met een aantal managers hebben we een kernteam samengesteld en hebben we de volgende fases doorlopen:

Stap 1: Middels een aantal sessies hebben we de situatie in kaart gebracht en bepaald voor welke thema’s innovaties opgehaald moeten worden. Tevens hebben we de strategische kaders en meetpunten bepaald waar innovatieprojecten aan moeten voldoen.

Stap 2: Met gebruik van Accept Mission zijn een aantal online missions uitgevoerd over verschillende divisies van Facilicom. Er is gekozen om alleen interne mensen uit te nodigen. Undercover (deelnemers kozen avatar in Accept Mission) hebben honderden medewerkers meegedaan en hebben zij een mission uitgevoerd met 5 vragen: wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwakke punten, welke kansen en welke bedreigingen zien jullie. Tot slot hebben ze allemaal de vraag beantwoord op basis van de resultaten uit de vorige vragen welke innovaties zie jij kansen? Totaal dus 5 vragen: SWOT + Innovatie vraag. In de mission hebben de medewerkers ook scores geven aan ideeën van andere deelnemers. Zo ontstaat gelijk een publieke score en ranking van de input.

Stap 3: Op basis van de resultaten hebben we een fysieke sessie uitgevoerd met het management per divisie om de conclusie van de SWOT te maken op basis van de input uit de digitale sessies. Ook hebben we de agenda vastgelegd voor de innovatie roadmap voor het komende jaar.

Stap 4: Naast resultaten per divisie hebben we ook alle resultaten van de missions samengevoegd en bekeken welke verschillen en overeenkomsten er waren. Op basis hiervan hebben we voor Facilicom breed ook een SWOT op kunnen halen inclusief een aantal innovaties die divisies beter samen kunnen doen om de investeringen lichter te maken. Denk aan Digitalisering, big data innovaties.

Alle deelnemers die hebben bijgedragen en na afloop ook de finale resultaten ontvangen waar zij aan hebben bijgedragen.

Resultaat

  • SWOT analyse per divisie
  • Innovatie roadmap per divisie met meer dan 10 innovaties per jaar per divisie.
  • 10 innovatie projecten die gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden
  • SWOT analyse divisie overstijgend (Facilicom breed)
  • Innovation Roadmap voor Facilicom breed
  • Honderden medewerkers betrokken zonder onnodige fysieke sessies
  • Board betrokken zonder onnodige fysieke meetings
  • Enthousiaste medewerkers door gamification onderdelen
  • Hoge betrokkenheid door gamification
  • Korte doorlooptijd (8 weken!)