Propositie voor nieuw merk in de muziekindustrie

Om tot een nieuw merk in de muziekindustrie te komen hebben we samen met een goed sprint team een Innovatie Sprint uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit 3 verschillende proposities opgeleverd. In de totale propositie zitten zaken verwerkt zoals: community bouwen, merchandise en events. De innovatiesprint heeft het team ontzettend veel waardevolle inzichten opgeleverd. Op basis van deze inzichten hebben ze een roadmap gemaakt om de gekozen concepten verder uit te werken en implementeren.

Onder begeleiding van Creatieve Koppen hebben we een mooie propositie met vele inzichten gerealiseerd. De volgende stap is het samen verder ontwikkelen van de propositie en toewerken naar de lancering volgend jaar.

John Doe (anoniem), Opdrachtgever muziekindustrie

Situatie

Helaas (en begrijpelijk) mogen wij onze opdrachtgever uit de muziekbranche niet noemen. In verband met geheimhouding kunnen we zowel de opdrachtgever als het daadwerkelijke resultaat niet beschrijven. We delen alleen het proces en de resultaten op hoog niveau.

Project

Samen met een team marketeers zijn we aan de slag gegaan met de innoavtie sprint. Na de kickoff zijn we aan de lsag gegaan met het zetten van belangrijke doelen & kaders. Oftewel wat is de missie, BHAG & design principles voor dit nieuwe merk? Wat willen we absoluut niet? Vervolgens is het team aan de slag gegaan met een customer empathy map om zo in de doelgroep in te leven en verschillende persona’s te definiëren. Nadat het team zich één voelde met de verschillende persona’s, zijn we met de waardepropositie aan de slag gegaan. Deze hebben we ook bij de doelgroep m.b.v. focusgroep hebben gevalideerd.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met ideeën gaan genereren, op basis van voorbeelden binnen & buiten markt. Waarin we innovatieve ideeën hebben uitgewerkt, door hun “wildste dromen” op papier te zetten. Op basis van deze ideeën hebben we 3 concepten uitgewerkt in een waarde propositie met visualisatie. Deze resultaten zijn uiteindelijk ook gevalideerd bij de focusgroep. Vervolgens hebben we met het team conclusies getrokken, roadmap gemaakt en zijn de resultaten gepresenteerd aan de stakeholders. Een mooie basis, met veel waardevolle inzichten. Waarmee de projectleider met een team het eerste concept op de roadmap in de komende periode verder gaat uitwerken. En het merk in 2020 gelanceerd kan worden.

Resultaat

Naast het concrete doel van het opbouwen van een waardevolle propositie heeft het sprint team veel inzichten verkregen. Dit hebben we bereikt door eerst de huidige waarde propositie van de markt bij de doelgroepen te verkennen en valideren. Om zo samen met het sprintteam een focus te bepalen waar de oplossing op gericht moet zijn. En een nieuwe waarde propositie voor de markt te ontwikkelen. Het sprint team heeft 3 concepten gevalideerd bij de doelgroep en heeft op basis hiervan een roadmap bepaald voor de komende 3 jaar.