BIG Idea Challenge voor nieuwe interne innovaties KPN

Voor KPN hebben we het project begeleid voor het ophalen en selecteren van de beste innovatie projecten gericht op interne innovaties. Innovaties die gericht zijn op het samenvoegen van systemen of het verbeteren van datakwaliteit voor betere dienstverlening.

KPN challenge

KPN is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN complete telecommunicatie- en ICT-oplossingen. KPN biedt wereldwijd wholesale-netwerkdiensten aan andere operators. Het project hebben we uitgevoerd voor 5 grote afdelingen binnen KPN.

Situatie

Binnen KPN waren veel ideeën aanwezig maar niet gestructureerd verzameld of gemakkelijk te vergelijken. De aanname van het management en de board was dat iedereen wel ideeën heeft maar dat ze niet on top of mind zijn om aan te pakken. De Board heeft uitgesproken behoefte te hebben aan het ‘net ophalen’ en op basis van de beste resultaten innovatie projecten uit te voeren of het voeden van bestaande projecten voor een beter resultaat.

Project

Team: Samen met een aantal managers hebben we een kernteam samengesteld en zijn we de volgende fases doorgelopen:

Stap 1: Preparation – Middels een aantal sessies hebben we de situatie in kaart gebracht en domainen bepaald welke thema’s innovaties voor opgehaald worden. Tevens hebben we de strategische kaders en meetpunten bepaald waar innovatieprojecten aan moeten voldoen.

Stap 2: BIG Idea Challenge – Met gebruik van Accept Mission zijn een aantal missions uitgevoerd over verschilende afdelingen van KPN. Er is gekozen om alleen interne mensen uit te nodigen. Undercover (deelnemers kozen avatar in Accept Mission) hebben honderden medewerkers meegedaan en hebben zij ideeën gedeeld per thema. In het proces hebben de medewerkers ook punten geven aan ideeën van andere deelnemers.

Stap 3: Selection A – Op basis van de score hebben we in een fysieke sessie de beste ideeën terug gebracht naar de top 25 ideeën en deze verpakt in concepten door ze net wat meer uit te werken.

Stap 4: Selection B – We hebben de top 15 aan beste concepten via een Selection Mission in Accept Mission aangeboden aan de board. Deze heeft onafhankelijk van elkaar de concepten beoordeeld op basis van 12 variabelen.

Stap 5: Final result De rapportage toonde in duidelijke grafieken welke innovaties het meeste waarde opleverde voor KPN. Dit is gepresenteerd en door KPN zijn deze innovaties uitgevoerd. De deelnemers zijn op de hoogte gebracht van het resultaat en de overige ideeën staan in de backlog klaar om later geïmplementeerd te worden.

Resultaat

  • 853 ideeën
  • Top 25 potentiële projecten
  • Top 10 innovatie projecten gestart
  • Honderden medewerkers betrokken zonder onnodige fysieke sessies
  • Board betrokken zonder onnodige fysieke meetings
  • Enthousiaste medewerkers door gamification onderdelen
  • Hoge betrokkenheid door gamification
  • Korte doorlooptijd (6 weken!)