Innovatie expeditie bij de Politie

Met veel genoegen werkten we mee aan het meerdaagse programma ‘Innovatie Expeditie’ van de Politieacademie. Doel was de deelnemende leidinggevenden beter in staat te stellen hun rol m.b.t. innovatie(processen) in te zetten. Ze leerden innovatie efficiënt te organiseren en hun team beter te faciliteren.

‘Goede samenwerking met ervaren innovatieregisseurs die enerzijds stuurden op een strak proces en anderzijds flexibel genoeg waren om mee te bewegen wanneer bijzonderheden die nu eenmaal inherent zijn aan politiewerk daar om vroegen.’

Sophie Gootjes en Meike Kemna, Programmamakers Team Leiderschap, Politieacademie

Situatie

Vanuit 10 locaties verspreid over Nederland wordt het vakmanschap van de politie verstevigd en vernieuwd d.m.v. onderwijs, onderzoek en kennis. Vanuit de politieacademie zijn er meerdere trainingen gegeven op verschillende locaties, om zo het operationeel personeel als het hoger management op te leiden met betrekking tot innovatie(processen).

Project

Samen met programmamakers van de Politieacademie hebben we de afgelopen maanden drie groepen binnen de Nationale Politie getraind. Gedurende de innovatie expeditie heeft onze innovatie regisseur iedere expeditie dag een theoretisch kader meegegeven met daarbij praktische tools. Waarmee ze vervolgens mee aan de slag zijn gegaan, met een eigen case. Hiermee hebben ze ervaren hoe het is om innovatie op een doelgerichte & gestructureerde wijze aan te pakken.

Resultaat

In totaal hebben we ruim 80 mensen opgeleid, zowel operationeel personeel als hoger management. Waardoor ze nu beter in staat zijn de juiste vragen te stellen, bewuste keuzes te maken, proactief ideeën ophalen uit de organisatie en de juiste stakeholders op het juiste moment erbij te betrekken. Daarnaast hebben ze ervaren dat bij innovatie projecten het fundamenteel is om een duidelijke probleemstelling te definiëren & valideren, vervolgens oplossingen te bedenken en deze middels een experiment wederom te valideren.