Project Description

Goudse innoveert naar een Innovatieve Goudse

Voor De Goudse Verzekeringen hebben we op maat een trainingstraject samengesteld en uitgevoerd, waarin 25 medewerkers een opleiding tot Innovatie Coach hebben gekregen. Centraal in deze training stonden een gedeeld begrip en definitie van innovatie, het faciliteren van (creatieve) sessies en het uitvoeren van innovatiesprints. Naast een enthousiast en geïnspireerd team heeft dit traject voor de Goudse ook een concrete roadmap opgeleverd ter ondersteuning van de verdere professionalisering van de innovatie coaches.

“Erg gaaf om in korte tijd zulke waardevolle resultaten neer te zetten. Ook Accept Mission is een geweldig tool om snel bruikbare input te verzamelen.”

Joost Storms – Manager Strategie en Innovatie , De Goudse verzekeringen

“De kracht van Creatieve Koppen zit ‘m in het meedenken met de uitdaging, met goede oplossingen komen en hierin structuur bieden!”

Maarten van Diesen – Lead Innovatie, De Goudse verzekeringen

Situatie

De Goudse verzekeringen is bezig met het verder professionaliseren van innovatie door dit een prominentere plek binnen de organisatie te geven. Om dit te realiseren is een innovatie team opgestart en zijn er innovatie coaches geworven binnen de eigen organisatie. De toegevoegde waarde van deze medewerkers zit met name in het vangen van die ideeën die de meeste potentie voor de organisatie hebben en deze samen met de eigenaar uitdiepen tot het niveau dat ze voor de organisatie en haar klanten de meeste toegevoegde waarde kunnen opleveren. Om deze groep van 25 medewerkers echt een kickstart te kunnen geven is de samenwerking met Creatieve Koppen opgezet.

Project

Het doel van het project was om een groep van 25 enthousiaste medewerkers uit diverse onderdelen van de organisatie in korte termijn tot een team te smeden en de juiste kennis en vaardigheden te geven om als coach zo snel mogelijk in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Om dit doel te bereiken is een trainingsprogramma op maat gemaakt, waarbij niet alleen theorie en praktijk centraal stonden op het gebied van:

  • Organiseren van innovatie
  • Het innovatie sprint proces – van idee en probleem naar gevalideerde oplossing
  • Creative Facilitator – hoe haal je het maximale uit een sessie of een workshop

Maar, waarin dit team van innovatie coaches ook nog eens heel doelgericht aan haar eigen ontwikkel-roadmap kon gaan werken.

Resultaat

Naast een heel concreet resultaat, namelijk een innovatie roadmap voor de verdere ontwikkeling van het innovatie team, heeft de samenwerking tussen de Goudse en Creatieve Koppen een heel enthousiast team van innovatie coaches opgeleverd. Dit team weet wat innovatie is, wat er van hen verwacht wordt en wat zij kunnen en moeten doen om innovatie verder te brengen binnen de Goudse. Daarnaast is er in korte tijd een heel hecht team ontstaat met vertakkingen door de gehele organisatie.