Weekend van de Wetenschap - Creatieve Koppen
Klant Het Weekend van de Wetenschap
Titel Groei vanuit gebundelde kracht
Diensten Creatieve sessie, Event

‘Wij willen graag groeien’. Dat horen wij vaker en we begrijpen het supergoed. De uitdaging bij een vraagstuk als dit is het vinden van de ware kracht van een idee of onderneming en die op de juiste manier gebruiken om de groei te versnellen. Tijdens een aantal creatieve sessies met de deelnemers van het Weekend van de Wetenschap hebben we gekeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het Weekend van de Wetenschap een nog groter succes wordt voor de meer dan 185 deelnemende organisaties.

Weekend van de Wetenschap - logo - Creatieve Koppen

Het Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap is al meer dan 30 jaar het podium van de toekomst en heeft als doel mensen te enthousiasmeren voor de wetenschap. Tijdens dit weekend in oktober kan iedereen live wetenschap en technologie beleven. Bezoekers van alle leeftijden krijgen tijdens het weekend exclusief de gelegenheid om backstage te kijken bij bedrijven, instituten, universiteiten en musea.
Het Weekend van de Wetenschap is een activiteit van NEMO en wordt gesteund door het Ministerie van OCW en de inmiddels bijna 200 organisaties door heel Nederland die hun deuren openen.

Case

“Er zijn een kleine 200 organisaties/instellingen aangesloten bij het Weekend van de Wetenschap. Hoe zorgen we ervoor dat we deze organisaties in beweging krijgen om gezamenlijk meer bezoekers aan te trekken?” In het verlengde daarvan: “Hoe verkrijgen we meer landelijke bekendheid voor het Weekend van de Wetenschap?”

Resultaat

De potentiële kracht van het Weekend van de Wetenschap zit voor een groot deel in het aantal en de statuur van de aangesloten organisaties die hun deuren openen tijdens het Weekend.

Om te bedenken hoe we deze kracht konden inzetten, heeft Creatieve Koppen twee creatieve sessies ontworpen en georganiseerd. We hebben tijdens deze sessies gefocust op twee vragen: 1) hoe de deelnemende organisaties beter te bedienen zodat ze het maximale uit het Weekend van de Wetenschap kunnen halen en 2) hoe meer landelijke bekendheid te genereren voor het Weekend van de Wetenschap.

De sessies waren dusdanig vormgegeven dat de verschillende deelnemende organisaties elkaar konden inspireren met ideeën en gezamenlijk oplossingen bedachten voor individuele vraagstukken. Het resultaat was niet alleen dat er concrete ideeën en oplossingen ontstonden, maar ook dat de partijen met elkaar zijn gaan samenwerken.

Toen er tijdens de sessie een spoedvraag vanuit de operatie van één van de organisaties ontstond, werd die ook meteen gezamenlijk opgepakt. Dit gaf goed aan hoe de sfeer op dat moment was.

Veel deelnemers hadden niet gedacht binnen korte tijd zoveel inspiratie op te doen. De feedback van de instellingen was dan ook lovend.

Vanuit Creatieve Koppen hebben wij daarnaast op basis van de gesprekken en sessies uitgebreide feedback en adviezen kunnen geven aan de organisatie van Het Weekend van de Wetenschap.

Wij kijken terug op twee leuke en inspirerende sessies waarbij het gelukt is met een grote en diverse groep eenheid te creëren om tot creatieve en constructieve oplossingen te komen.

Quote

Harold Lamme

Projectmanager
Het Weekend van de Wetenschap

“Creatieve Koppen heeft tijdens twee inspirerende creatieve sessies met de deelnemende organisaties aan het Weekend van de Wetenschap laten zien dat zij met hun aanpak de meest uiteenlopende organisaties tot creatieve hoogtes hebben kunnen brengen. Uit het enthousiasme van de deelnemers bleek dat zij met goede handvatten naar huis gingen, en ook wij hebben door de sessies veel van hen geleerd. De vorm en de uitvoering van de sessies zorgden er voor dat alle aanwezigen nu echt stappen vooruit kunnen zetten. En de eerste resultaten zijn zichtbaar bij deelnemende organisaties.”

ER WAS EENS…

Wij zijn gek op verhalen en het kraken van cases.
Genoeg over ons, wij zijn juist nieuwsgierig naar jouw verhaal.
Deel je vraag hier of laten we een afspraak maken.