KVK - Creatieve Koppen
Klant KVK
Titel 250 ondernemers creatief stimuleren met co-creatie
Diensten Event, Creatieve sessie

Zeker 250 ondernemers komen bij elkaar op een van de events van de Kamer van Koophandel. Ze komen niet voor niets. Nee, ze komen om geïnspireerd te worden op het gebied van ondernemerschap en co-creatie. Uitdaging? Leren hoe creativiteit volgens de wetenschap werkt en vervolgens praktisch en doelgericht cases kraken. Solved!

KVK

De Kamer van Koophandel is er voor de ondernemers. Dit is het loket waar je als startende ondernemer naar toe gaat om je in te schrijven. De KvK helpt ondernemers om te starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Zij ondersteunt ondernemers bij hun start- en groeiambities. Met het Handelsregister legt zij de basis voor een veilig handelsverkeer. De landelijke organisatie heeft een regionale verankering en opereert sterk regionaal.

De nieuwe KvK werkt vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt; die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.

De diensten en producten van de KvK vloeien voort uit haar wettelijk verplichte taken: Beheren van het Nederlands Handelsregister, voorlichting aan ondernemers, regionale ondernemersondersteuning, innovatiestimulering, inrichten en beheren van ondernemerspleinen.

Regio- en innovatiestimulering: Bij specifieke vragen over de ondernemerschapsthema’s innovatie, internationaal ondernemen, starten of overname ondersteunt de KvK ondernemers (cross-sectoraal) met advies en projecten, zowel landelijk als regionaal. In de regio kunnen ondernemers met (groei)ambitie deelnemen aan activiteiten (zoals netwerkbijeenkomsten) binnen projecten waarvan bijvoorbeeld de uitwisseling van ‘best practices’ onderdeel is. De KvK brengt ook MKB-ondernemers met elkaar en met kennis- of onderzoeksinstellingen in contact voor vernieuwing in dienstverlening of werkwijze van hun bedrijf.

Case

“Wij hebben een interactieve dag waar fun samen moet gaan met een kennis en netwerken. Het centrale thema van de avond is: hoe kan ik als ondernemer creatiever denken, buiten de de gebaande paden en hoe voorkom ik een tunnelvisie? Hoe wordt ik met creativiteit meer productief? Kortom: een middag vol inspiratie waarbij we naast een spreker ook graag aan de slag willen met de groep van circa 280 personen. Kunnen jullie ons daarbij helpen?”

Resultaat

De 250 ondernemers op het evenement van de Kamer van Koophandel kwamen niets te kort. Het programma was gevuld met een aantal interessante presentaties. Bij de start van het creatieve programma hebben we een presentatie gegeven over hoe creativiteit en innovatie nu precies werkt. We maakten een reis door het brein en langs de wetenschap. Wat is creativiteit nu precies en wat nu als ons brein een computer is, hoe kunnen we dan komen tot nieuwe ideeën? Hoe brengen we nieuwe ideeën in de werkelijkheid? Door de wetenschappelijke feiten en de ervaringen als creatief bureau kun je draaien aan de juiste knoppen om creativiteit te stimuleren. Dit kan vaak anders zijn dan dat in vele organisaties gedaan wordt. Hoe krijg je jezelf en anderen creatief?

De presentatie is afgesloten met een interactieve manier om groepen te maken. De groepen kregen iedere een case mee. Deze case was gedestilleerd uit alle cases die de aanwezigen zelf hadden aangedragen. De echte cases zijn per groep opgepakt en creatief gekraakt. De theorie uit de presentatie is gebruikt en is praktisch gemaakt. Een beter voorbeeld of bewijs dat deze principes werken is er niet. Na de creatieve sessies zijn alle resultaten gedeeld. Zo kon iedere deelnemers ervaren welke resultaten andere groepen van andere cases zijn gekomen. De energie zat er goed in en er zijn vele manieren gevonden om de ingediende cases te kraken. Iedereen heeft geleerd hoe creativiteit werkt en kon leren van alle resultaten die zijn gegenereerd.

Quote

Priscilla Stoel

Ondernemersadviseur bij KVK

“Tijdens het ‘Ik Start Smart’ zomerevent van wijze ondernemers(levens)lessen, enthousiaste verhalen en creatieve ideeën genoten en energie getankt”. Zo twitterde een enthousiaste deelneemster achteraf. Deze reactie geeft exact weer wat we met de werkwijze van Creatieve Koppen wilden bereiken tijdens ons Zomerevent. We wilden de deelnemers uit hun comfort zone halen en even buiten de gebaande paden laten denken, maar vooral ook iets meegeven. Hoe kunnen ze binnen hun eigen bedrijf een tunnelvisie voorkomen, daarom vond ik de day after actie erg sterk! De ondernemers ontvingen informatie over diverse creatieve werkvormen, zodat ze daar zelf ook op een geschikt moment mee aan de slag kunnen. En natuurlijk moest het ook een klein feestje worden en door het grote enthousiasme van het team van Creatieve Koppen is dit prima geslaagd! Voor volgend jaar geen saaie presentatie meer, maar een interactieve bijeenkomst met een groep die bruist van energie en nieuwe ideeën.”

ER WAS EENS…

Wij zijn gek op verhalen en het kraken van cases.
Genoeg over ons, wij zijn juist nieuwsgierig naar jouw verhaal.
Deel je vraag hier of laten we een afspraak maken.