NFI - Creatieve Koppen
Klant Nederlands Forensisch Instituut
Titel Hansken
Diensten Animatie

De eerste 48 uur na een misdrijf is voor het oplossen van de zaak essentieel. Vroeger was de hoeveelheid data binnen een onderzoek velen malen kleiner dan nu. Tegenwoordig is de hoeveelheid data van een gemiddeld onderzoek te vergelijken met 15 vrachtwagens vol papier. Dit is natuurlijk niet door één rechercheur af te handelen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een big data oplossing ontwikkeld dat is gebouwd om gemakkelijk grote hoeveelheden en diversiteit aan data uit verschillende bronnen tot zich kan nemen, zoals video’s, digitale foto’s, files en digitale documentatie. Daarnaast wordt de doorlooptijd geminimaliseerd in vergelijking met andere programma’s en worden er zoveel mogelijk bronnen geraadpleegd om de juiste feiten boven water te krijgen. Deze nieuwe applicatie ‘Hansken’ is laagdrempelig voor haar gebruikers en enorm hoogwaardig in de output.

NFI - Logo - Creatieve Koppen

NFI

Het NFI is het oudste en breedst georiënteerde forensisch onderzoeksinstituut van Nederland. Zij voeren forensisch onderzoek uit voor opdrachtgevers van binnen én buiten de strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Er zijn binnen het NFI meer dan veertig onderzoeks-gebieden, variërend van archeologie tot aan wapens en munitie. Binnen het NFI spelen kennis en innovatie een enorm belangrijke rol. Daarnaast spelen zij continue in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschap-pelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin ook inter-nationaal gezien voorop.

Case

Ter introductie tijdens de Global Conference on CyberSpace 2015, andere events en voor op de website heeft NFI Creatieve Koppen gevraagd om het verhaal over Hansken duidelijk te maken. Disciplines zoals de oplossing, security, transparantie en big data moeten kort en krachtig uitgelegd worden naar de juiste (inter)nationale doelgroep. Daarnaast heeft het NFI gevraagd dit verhaal door te ontwikkelen naar een sterke uitleganimatie dat in 2 minuten de gehele boodschap duidelijk maakt.

Oplossing

Op 15 april 2015 werd de nieuwe applicatie Hansken gepresenteerd tijdens de Global Conference on CyberSpace 2015. Gezien de complexiteit van deze tool en natuurlijk de mogelijkheden, was het van belang dat de boodschap op de juiste manier verteld werd. Creatieve Koppen heeft geholpen om dit complexe verhaal op de juiste wijze over te laten komen, afgestemd op de werking van de tool en de doelgroep. Dit is namelijk essentieel gezien de hoeveelheid informatie die hierover bekend is. Nadat het ‘verhaal’ bepaald was, bleek uiteindelijk een animatie de perfecte manier te zijn om dit verhaal te verspreiden.

Resultaat

Bij de start hebben we ons verdiept in de klant, haar wensen en alle relevante documentatie aangaande deze applicatie. We hebben interviews gehouden, stelden kritische vragen en na het afronden van onze research, hebben we goed gekeken naar de juiste uitstraling en boodschap naar doelgroep. Al deze ingrediënten zijn van belang voor een echt goed verhaal.

Na akkoord vanuit de klant hebben we een storyboard ontwikkeld. Bij het script hebben we beelden bedacht die het verhaal goed ondersteunen. Een karakter bleek hierin essentieel te zijn. Het doel hierbij was om een wow-effect te creëren, maar dat ook de stijl zou aansluiten bij het NFI. Een serieus onderwerp met enorm veel informatie, waarbij we

zochten naar een efficiënte manier om deze informatie te visualiseren. De animatie moest voor zichzelf spreken, innovatief zijn en hi-tech uitstralen. Het NFI heeft de ambitie om in de toekomst Hansken steeds sneller en beter te laten werken. Zo kunnen er steeds meer bronnen de data verwerken en op een slimmere manieren de resultaten presenteren.

Wij houden ons bezig met het bewegen van mensen, zo geldt ook voor de introductie van Hansken. Het in beweging brengen van de doelgroep is vooral gerealiseerd door te vertellen welke oplossingen Hansken kan bieden en wat het toekomstperspectief is. Na de lancering zijn er zowel intern als extern veel positieve reacties gegeven op de animatie en is de doelstelling met succes behaald!

Quote

Daniel Palomo van Es
Teamleider big data – digitale technology en biometrie
NFI

“Creatieve Koppen wist in een korte tijd door te dringen tot de kern van onze boodschap en wist deze in een fraaie animatie te gieten.”

ER WAS EENS…

Wij zijn gek op verhalen en het kraken van cases.
Genoeg over ons, wij zijn juist nieuwsgierig naar jouw verhaal.
Deel je vraag hier of laten we een afspraak maken.