De Arbodienst is sinds 2003 in heel Nederland actief als een gecertificeerde adviesorganisatie in arbodienstverlening. Zij adviseert ruim 4.000 bedrijven over arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en re-integratie en is daar zeer succesvol in.

De persoonlijke benadering van De Arbodienst bij grootzakelijke klanten en midden- en kleinbedrijf is uniek: of je nu 5 of 5.000 medewerkers in dienst hebt, alle adviseurs van De Arbodienst werken op jouw locatie.

SynerScope

De Arbodienst

De Arbodienst is sinds 2003 in heel Nederland actief als een gecertificeerde adviesorganisatie in arbodienstverlening. Zij adviseert ruim 4.000 bedrijven over arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en re-integratie en is daar zeer succesvol in.

De persoonlijke benadering van De Arbodienst bij grootzakelijke klanten en midden- en kleinbedrijf is uniek: of je nu 5 of 5.000 medewerkers in dienst hebt, alle adviseurs van De Arbodienst werken op jouw locatie.

Case

Uit eigen onderzoek van De Arbodienst bleek dat hun medewerkers, zoals bedrijfsartsen en casemanagers, weliswaar zeer betrokken zijn bij de organisatie maar een duidelijke strategie missen. Daar moest verandering in komen!

Een duidelijke stip op de horizon was nodig. Strategische keuzes moesten gemaakt worden:

  • Welke trends spelen er in de markt?
  • In welke segmenten willen we groeien?
  • Wat betekent dit voor onze positionering?
  • Wat zijn mogelijke organisatorische consequenties?
    Kloppen onze kernwaarden nog?

De Arbodienst vroeg Creatieve Koppen om hen op een creatieve manier te begeleiden naar de juiste strategie.

Resultaat

Creatieve Koppen begeleidde de directie en het MT van De Arbodienst in strategieontwikkeling en het opzetten van een groeiprogramma tot het jaar 2020. Het ging dus niet zozeer om het begeleiden van de strategiedagen van het MT, maar veel breder: structuur, ritme en resultaat geven in strategieontwikkeling met een 360 graden benadering.

Onze regisseurs zorgden voor gestuurde creativiteit en innovatie met verschillende opdrachten om het brein creatief te maken en de dieperliggende ideeënlaag aan te boren. Met humor, goede sfeer en in een flink tempo is in korte tijd veel bereikt.

Resultaat was een ingevuld strategiecanvas dat het fundament legt voor verdere ontwikkeling van identiteit, positionering en propositie. Dit pakken we de komende maanden samen met alle medewerkers en enkele klanten van De Arbodienst aan om hier concrete invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan het op de juiste manier uitdragen van het nieuwe verhaal in marketing- en communicatiemiddelen.

Daarnaast is een kwartaalplan opgeleverd met kwartaaldoelen en concrete acties dat door elk MT lid is bekrachtigd, en een eindpresentatie met conclusies en aanbevelingen.

Quote

Nathalie de Haas-van Heijningen, Algemeen directeur De Arbodienst

“Creatieve Koppen begeleidt organisaties van A tot Z in strategie- en organisatieontwikkeling, want de grootste valkuil is om na een inspirerende sessie opgeslokt te worden door de waan van alle dag. Creatieve Koppen is een stok achter de deur!”