JSO - Creatieve Koppen

JSO is een adviesbureau in het sociaal domein. Om haar rol zo goed mogelijk te vervullen is JSO eind 2015 gestart met een kick-off van het programma Kwaliteit van de Samenleving. Doel bij deze kick-off was om helder te krijgen welke vraagstukken er spelen en deze op te pakken om zo het programma goed in te richten. Creatieve Koppen heeft een onderdeel van de kick-off begeleid met een creatieve sessie en het concreet vormgeven van de resultaten.

JSO - Creatieve Koppen

JSO

JSO is een netwerkorganisatie die partijen binnen het sociaal domein inspireert en verbindt en beweging tot stand brengt. In het programma Kwaliteit van de Samenleving werkt JSO met organisaties in de provincie Zuid-Holland aan een veerkrachtige participatiesamenleving. In opdracht van de provincie Zuid-Holland is JSO gevraagd om dit programma voor te bereiden en te organiseren over het borgen van de decentralisaties (Jeugdwet, Wmo 2015, Participatiewet) en het verdiepen van de transformatie. Een breed gedragen programma waarin zij de volgende stap willen zetten in het sociale domein samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, woningcorporaties, bedrijven. Het anderhalf jaar durend programma start in januari 2016.

Case

“Een onderdeel van het programma is ‘Sturen en Monitoren nieuwe stijl’. Om zoveel mogelijk ervaringen en vraagstukken boven water te krijgen, zijn we op zoek naar een partij die dit kick-off event op een creatieve en resultaatgerichte manier kan begeleiden om zo veel mogelijk ideeën boven water te krijgen rondom het thema. Daarnaast is onze wens dat we aan de hand van deze resultaten uit de sessie, het programma voor het komende jaar inhoudelijk goed kunnen voorbereiden.”

Resultaat

Op 10 december 2015 was het kick-off event van het programma ‘Kwaliteit van de Samenleving’ in Zuid-Holland. De kick-off werd speciaal georganiseerd voor bestuurders, directeuren, managers, beleidsmedewerkers en professionals en stond in het teken van verkennen, delen en inspireren. Doel hiervan was om de agenda van het programma verder voor te bereiden en proeftuinen te ontwikkelen. Twee regisseurs van Creatieve Koppen hebben met een breed samengestelde groep deelnemers het complexe vraagstuk “Sturen en Monitoren nieuwe stijl” begeleid. Het doel is om zoveel mogelijk input naar boven te halen. Onze methodiek om creativiteit te stimuleren is gebaseerd op de twee basisprincipes hoe een mens in beweging komt. De methode is effectief, efficiënt, de sessies zijn altijd hoog in energie en deelnemers wordt nieuwe kennis bijgebracht.

Het resultaat van de creatieve sessie is een compacte set van relevante elementen of voorwaarden om ‘Sturen en Monitoren nieuwe stijl’ te kunnen vormgeven. Uit de sessie kwam naar voren dat de top drie van vraagstukken die om verdere verdieping en een oplossing vragen te maken hebben met: Het vaststellen van doelstellingen, Samenwerkingen met organisaties en burger en het Analyseren en gebruiken van gegevens

Vervolgens is de input samengevat naar een concreet resultaat en vormgegeven in een pakkende infographic. Deze vorm is uitermate geschikt voor de visualisering van complexe zaken en het weergeven van de essentie. De infographic is vervolgens verspreid binnen het netwerk van JSO en is uitgangspunt om verdere samenwerkingen rondom het onderwerp Monitoren en meten te begeleiden en de ontwikkeling van proeftuinen te realiseren.

Quote

M. Volkerink
Senior Adviseur

“Samenwerken met Creatieve Koppen is een feest; de creativiteit, de energie die zij weten te genereren in een sessie is bijzonder. Een complex onderwerp als transformeren en monitoren in het sociaal domein is niets teveel gevraagd voor de regisseurs. Een brede verkenning met een divers samengestelde groep heeft in het korte tijdsbestek van een middag de essentie van transformeren en monitoren in het sociaal domein opgeleverd. Creatieve Koppen verstaat het vak van innovatie en marketing ook goed. De essentie is gevisualiseerd in een professionele infographic. Het is een uitermate geschikt instrument om (advies)gesprekken aan te gaan met relaties.”

JSO Infographic kwaliteit van de samenleveing