Hoe vaak gebeurt het niet dat het neerzetten van strategie puur een managementproces is? In de boardroom worden de plannen bedacht, krachtige strategische keuzes gemaakt, wordt er richting gegeven aan de organisatie. Samen met het lijn- en stafmanagement. Soms denkt een OR of een clubje jonge talenten binnen de organisatie nog mee, maar dat is het wel – een select intern gezelschap. Een homogene groep van (vaak) gelijkgestemden.

Diversiteit aan mensen
Logisch natuurlijk, het is de primaire taak van het management om de organisatie het komende jaar ook weer de weg te wijzen. Zo inspirerend mogelijk. En vaak is er de tijd of prioriteit niet om andere groepen mee te laten denken. Toch heeft wetenschappelijk onderzoek én de praktijk uitgewezen dat juist het betrekken van externe groepen de bedrijfsstrategie sterker maakt. Wij geloven dat een diversiteit aan mensen leidt tot de beste resultaten.

Innovatieve scholieren
Zo zijn er prachtige initiatieven van bedrijven die scholieren laten meedenken met strategische vraagstukken. Zoals begin dit jaar in Hilversum, waar 3e jaars VMBO-, HAVO- en VWO-ers aan de slag gingen met opdrachten van mediabedrijven. Een van de betrokken managers: “Door leerlingen van middelbare scholen mee te laten denken, komen we veel te weten over de manier waarop zij tegen media aankijken. Zij kunnen ons verrassen met innovatieve ideeën.”

Scherpe keuzes
Externe groepen zoals scholieren, kunstenaars of professionals uit andere branches kunnen je bedrijf helpen ver in de toekomst te kijken. Hard nodig, want vaak worden niet de juiste scherpe strategische keuzes gemaakt omdat de toekomst nu eenmaal zo onzeker is. Dan kiest een bedrijf voor een ‘veilige, consistente’ strategie in plaats van een krachtige, nieuwe richting of innovatie. Zo raak je al snel achter op de concurrentie die wél versnelt en vernieuwt.

Co-creatie
Maar laten we vooral niet de belangrijkste externe groep over het hoofd zien. Start met het betrekken van je klanten bij je bedrijfsstrategie! Doe dat op een gestructureerde manier. Je zult versteld staan van de betrokkenheid en energie die loskomt als klanten hun tanden kunnen zetten in jouw strategische vraagstuk. Deze zogenaamde co-creatie kan ingezet worden voor strategie, maar natuurlijk ook voor product- en procesinnovatie.

Ook hier geldt weer: kwetsbaarheid is kracht. Het is misschien eng om klanten diep in het bedrijf te laten meekijken, er zal wat interne weerstand overwonnen moeten worden. Maar wat je wint is juist het respect van de klant dat je deze angst overwonnen hebt, en een duurzame betrokkenheid bij het reilen en zeilen van je bedrijf.

Tips
Een los telefoontje of kort interview met je belangrijkste klanten is hiervoor niet voldoende. Ga weloverwogen te werk en het effect op je mid- en lange termijn strategische plan zal er naar zijn. Een paar tips om je op weg te helpen:

  1. Moeten de strategische plannen in september zijn afgerond? Start dan begin juni met een kort plan van aanpak: welke externe groep(en) willen we betrekken bij strategieontwikkeling en waarom? Denk je aan scholieren of studenten, dan zijn de zomermaanden juli en augustus een mooie periode om hen te laten meedenken met een concrete case of vraagstuk. In de vorm van een zomerbaantje of korte stage. Wel met vergoeding natuurlijk.
  2. Wil je klanten uitnodigen? Vergeet de kritische niet! Juist de tegendenkers, klanten die tegengas geven, komen met hele nuttige en waardevolle inzichten. Nodig ook fans/ambassadeurs uit voor een goede balans in de groep.
  3. Betrek de eigen medewerkers in alle lagen van de organisatie bij het proces. Op eigen initiatief: je zal zien hoeveel mensen zich hiervoor aanmelden. En maak duidelijk waar ze wel, en waar niet, invloed op kunnen uitoefenen.
  4. Geef duidelijkheid en structuur. Wat is het doel, wat verwachten we van jullie, hoe gaan we de resultaten terugkoppelen?
  5. Hoe gaan we jullie op lange termijn nog betrekken bij de bedrijfsstrategie?
  6. Zorgen dat iedereen betrokken blijft? Geef de strategie een duidelijke naam of wijs er een thema aan. Zo komt het tot leven en blijft het niet bij een geschreven tekst.

En tot slot: vier het succes van de ontwikkelde strategie met alle betrokkenen!