Er moet me iets van het hart. We zitten midden in een agile hype. Werkelijk iedereen is er mee bezig. Hoe kunnen we flexibeler of meer wendbaar zijn. Als bedrijf, in het ontwikkelen van producten of innovaties. Laatst betrapte ik mijzelf bij een vraag uit het publiek erop dat ik in mijn antwoord vertelde dat ook innovatie wendbaar en dus agile mag zijn. Toch heb ik mijn twijfels hierbij.

Agile is een supergoede methode om een resultaat neer te zetten waarbij de eisen en kaders nog niet vaststaan en veranderlijk zijn. Maar is dit dan wel wat we willen? Natuurlijk zijn er situaties die vooraf lastig te voorspellen zijn. Maar wij merken met ons team dat we veel meer invloed en succes hebben als we juist onze eisen en doelen duidelijk voor ogen hebben.

De oorsprong van agile

Agile werken komt vooral uit de softwareontwikkeling. Tegenwoordig verkoop je geen softwareontwikkeling meer als je het niet agile noemt. Toch is het niet nodig om ieder project agile te doen. Experts zeggen dat er niets mis is met de oude waterval methode, waarin de ontwikkeling regelmatig vloeiend naar beneden loopt. Die werkt namelijk erg goed als je precies weet wat het eindresultaat moet zijn. Het gaat dus om het maken van goede keuzes. Wanneer is het verstandig om X te gebruiken en wanneer is het verstandig om Y te gebruiken?

Agile bedrijven? Wat betekent dat eigenlijk?

Tegenwoordig zien we ook bedrijven die zeggen dat ze zelf agile willen werken. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat de directie niet weet of niet durft uit te spreken waar ze heen gaan? Durven we niet meer te voorspellen met de angst te falen? Meer flexibel meer wendbaar zijn?

Ik merk het tegenovergestelde… De meeste bedrijven en teams willen minder wendbaar zijn. Ja, wel meer zelfcontrole, maar ook heel duidelijk hebben wat de verwachtingen en doelen zijn. Niet iedere week een verandering in strategie. We willen rust en regelmaat. Duidelijke doelen. Die mogen ook lekker ambitieus zijn. Waarom willen bedrijven nu dan wendbaar zijn?

De meeste bedrijven van wie ik hoor dat ze bezig zijn met agile werken zou ik willen vragen of ze niet juist stiekem precies het tegenovergestelde nodig hebben. Een duidelijk plan met structuur, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Bepaald ruim voordat het nieuwe jaar begint, zodat iedereen bij de nieuwjaarsborrel weet waar ze naartoe gaan. Dat ze nee kunnen zeggen op zaken die niet bijdragen aan het doel en daarmee ruimte creëren om ja te zeggen tegen alle zaken die een goede bijdrage leveren aan het bereiken van het gezamenlijk doel.

Structuur om creatief en wendbaar te zijn

Ik heb juist geleerd dat je doelen en eisen moet stellen en dan vooral creatief moet zijn in de manier waarop je die doelen gaat behalen. Ik heb geleerd dat we juist wél fouten moeten

maken. Dat er ruimte moet zijn om te creëren en om te falen. Dat dat de manier is om te ontwikkelen.

Wij weten met Creatieve Koppen heel goed waar we naar toe gaan. Ieder jaar sluiten we ons met ons hele team twee dagen op om na te denken over waar we over 3 jaar willen staan, en dat bepaalt waar we over 1 jaar willen staan. Dan gaan we vervolgens een jaar lang hard aan de slag om deze doelen te halen. Onze doelen halen wij in 4 fases van ieder 3 sprints. Iedere sprint duurt 28 tot 31 dagen. De variabele doorlooptijd van de sprints heeft te maken met de maan en stand van de sterren. Iedere sprint bestaat uit ongeveer 7 subsprints (is dat een woord?) deze komen erg toevallig weer overeen met de week.

De balans tussen structuur en ruimte

Mijn advies naar bedrijven is om een goede balans te vinden tussen duidelijke doelen, structuur en ritme creëren en te zorgen voor ruimte en rust in het bedrijf om vanuit die rust te kunnen doorbouwen. Beetje structuur en een beetje agile. Dat zal vast lekker smaken.

Tot slot een gedachte: Soms zijn de dingen die we doen precies het tegenovergestelde wat we echt nodig hebben. Wie durft dit mij te zeggen. Want het is mijn blinde vlek.